Jakie są uwarunkowania naukowe metody ?

Ruch Bowena aktywuje następujące mechanizmy samoleczenia:

Odruch rozciągający:
Większość ruchów wykonuje się w miejscu pochodzenia, wszczepienia lub na brzuścach mięśni, gdzie znajdują się receptory komórek informujące układ nerwowy o stanie napięcia, długości lub rozciągnięcia w tkance mięśniowo-ścięgnistej. Receptory te są stymulowane podczas „wyzwalania” i „toczenia” przy ruchu Bowena. W przypadku pętli skurczowo-mięśniowej możemy przerwać to błędne koło, zmieniając bodziec otrzymany przez układ nerwowy.

Wspólne proprioreceptory:
Wszystkie ruchy wykonywane wokół stawu oraz bezpośrednio na staw wpływają na niego, torebkę i więzadła, które są bogato unerwione za pomocą proprioreceptorów i ukrwione. Tutaj również system nerwowy odbierze bodziec, zapraszając do normalizacji funkcji stawów, bez potrzeby silnej manipulacji.

Powięź :
Każdy ruch Bowena wykonywany jest na poziomie powięzi powierzchownej i wpływa na relację między powięzią a mobilizowanym nerwem, mięśniami lub ścięgnami. Powięź odgrywa ważną rolę w koordynacji mięśni, wyrównaniu postawy oraz ogólnej integralności strukturalnej i funkcjonalnej. Po urazach wszystko to będzie miało negatywny wpływ, ponieważ powięź zesztywnieje, skurczy się, skręci i odwodni, jak pokazuje praca Idy Rolf i wielu innych osteopatów.
Po zabiegu Bowena często zdarza się, że zrosty się rozluźniają, blizna mięknie, a postawa i ruchliwość poprawiają się, bez gwałtownej mobilizacji lub rozciągania.

Rebalansowanie autonomicznego układu nerwowego (AUN):
Technika Bowena może mieć swój najgłębszy i najważniejszy wpływ tutaj, gdzie rządzą mechanizmy samoleczenia organizmu. AUN kontroluje ponad 80% funkcji organizmu i jest bardzo podatny na stresory zewnętrzne. Większość ludzi żyje dziś w ciągłym stanie wysokiego stresu i nadmiernej stymulacji AUN. Uzdrowienie następuje po zmianie AUN z dominacji współczulnej na przywspółczulną. Technika Bowena wydaje się katalizować tę zmianę; podczas sesji pacjenci często szybko zasypiają lub zapadają w głęboką relaksację i słychać głośną perystaltykę jelit. Wskazuje to na przejście w kierunku dominacji przywspółczulnej z uwolnieniem się od stresu na głębokim poziomie. To może wyjaśniać, dlaczego kilka sesji Bowena często reaktywuje proces powrotu do zdrowia, w którym leczenie po urazie, chorobie lub operacji utknęło w martwym punkcie .

Pamięć komórki:
Uczeni wykazali, że niektóre określone ruchy Bowena faktycznie pobierają pamięć komórkową ciała, uzyskując dostęp do jego „boskiego początku” i ponownie instalując parametry poprzedniego stanu dobrego samopoczucia.  *
                                                                                                                                * dz. cyt. bowenpolska.pl