W jakich schorzeniach pomocna jest
Terapia Bowena ?

Za­bie­gi te sto­so­wa­ne ja­ko pierw­sza po­moc, przy­no­szą na­tych­mia­sto­wą ulgę
w kon­tu­zjach (w tym spor­to­wych), ko­bie­tom cię­żar­nym, w ata­kach ast­my oraz pa­cjen­tom w sta­nie szo­ku.
Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym po­pra­wia­ją spraw­ność i ja­kość ży­cia.

W cho­ro­bach nie­ule­czal­nych opóź­nia­ją ich po­stęp, zmniej­sza­ją ob­ja­wy bó­lo­we, prze­dłu­ża­ją spraw­ność pa­cjen­ta. 
Nie ma prze­ciwska­zań do sto­so­wa­nia Te­ra­pii Bo­we­na.
Nie da­je ona też skut­ków ubocz­nych.

Jest zalecana wszystkim, od noworodka po wiek późny, z ostrymi lub przewlekłymi chorobami.
Wyniki są spektakularne dla niemowląt i zwierząt, więc efekt placebo nie wchodzi w rachubę!
Ostre, przewlekłe, neurologiczne i psychosomatyczne choroby wykazały poprawę po terapii Bowena. Problemy, które bardzo dobrze reagują na Technikę Bowena, to:
++  Problemy z mięśniami, układem kostnym i stawami: zamrożone ramiona, problemy z kolanami i biodrami, skręcenia kostek, bóle pleców, rwa kulszowa, skolioza, kifoza, ograniczenia szyi (bóle kręgosłupa), wszelkiego rodzaju urazy sportowe; powtarzające się urazy spowodowane przeciążeniem itp.)
++  Stany lub zaburzenia równowagi narządów wewnętrznych: niepłodność, włókniaki torbieli jajników, endometrioza policystycznych jajników, narządy rozrodcze.
++  Migreny i bóle głowy, astma i objawy oskrzeli, katar sienny, problemy z nerkami, wątrobą, pęcherzykiem żółciowym, problemy żołądkowe, jelitowe itp.),
++  Moczenie nocne, zaburzenia przewodu pokarmowego;
++  Hormonalna i emocjonalna nierównowaga, stres i napięcie, depresja, zespół ostrego chronicznego zmęczenia;
++  Zaburzenia układu autoimmunologicznego, alergie;
++  Zaburzenia neurologiczne: parkinson, udary, wstrząsy.
++  Detoksykacja - wsparcie układu odpornościowego i limfatycznego.
I wiele innych........

Technika Bowena jest „komplementarną” terapią w tym sensie, że poprawia i uzupełnia, ale nie zakłóca tradycyjnej opieki medycznej.

Wkład leczenia Bowena w układ nerwowy jest bardzo subtelny, a ciało reaguje z czasem.
Z tego powodu najlepiej unikać innych terapii manipulacyjnych na kilka dni przed sesją Bowena i po niej, aby reakcja organizmu na leczenie Bowena nie została przerwana